FOTO

Zdjęcia panoramiczne

Zdjęcia panoramiczne podobnie jak panoramy 360 stopni powstają z połączenia kilku osobnych zdjęć. Wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zrobienia pełnej panoramy warto zrobić jej fragment. Takie zdjęcie obejmuje zazwyczaj obszar około 180 stopni i dzięki temu pokazuje znacznie więcej niż pojedyncze zdjęcia. Zapraszam do oglądania zdjęć panoramicznych.

Z  D  J  Ę  C  I  A    P  A  N  O  R  A  M  I  C  Z  N  E